Rubriky
Finance Pickey tipy

Daně a jak na ně

Naším cílem je podporovat kreativní tvorbu a její férové finanční ohodnocení. S příjmy jsou spojené i daně, které každý tvůrce musí odvádět. Aby pro vás bylo snazší se v celé otázce zorientovat, máme pro vás přehled, jaké možnosti pro daň z příjmu z Pickey vlastně máte.

Za přehledné zpracování moc děkujeme Nikole Žítkové, Erice Benefiové a celé společnosti NeoTax.

Důležité (TL;DR): Pro správné danění příjmů z Pickey je potřeba IČ a tvůrce daní svůj příjem v rámci daňového přiznání. Pickey za vás neodvádí ani daň z autorských honorářů (tzv. srážková daň ve výši 15 %). 

Jak je to tedy vaší tvorbou a autorskými právy?

Vytváření digitálního obsahu (videa, podcasty, blog…) je dnes velmi populární. Autoři článků, videí, knižních publikací dostávají autorský honorář. 
Autorovi za jeho obsah, zveřejněný na webu Pickey, patří autorská práva na tento obsah. Z toho důvodu by měl danit své příjmy jako autorské honoráře.

POZOR! Autorské honoráře nejsou příležitostným příjmem podle § 10 zákona, který by bylo možno do 30 000 Kč za rok osvobodit od daně přesto, že činnost není vykonávána pravidelně a odměnu obdrží jen občas.

Autorský honorář

Autorský honorář může být daněn jako OSVČ. V daňovém přiznání si autor může uplatnit skutečné výdaje případně si uplatnit 40% paušál. Daň se vyměří podáním daňového přiznání. Zároveň je potřeba podat přehledy pro pojišťovny s uvedením celého období podnikání bez ohledu na to, jestli měl a nebo neměl výdělek.

Pokud nejste OSVČ, více si o autorském honoráři a jeho zdanění můžete přečíst na blogu NeoTaxu.

Daňové přiznání

Do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (pokud OSVČ není zastoupena daňovým poradcem) musí autor podat daňové přiznání za rok předchozí, ve kterém uvede nezdaněné příjmy z autorské činnosti za uplynulý rok. Do příjmů se uvádí příjem autora včetně provize Pickey (provize se pak zahrne do výdajů). Rovněž musí podat přehled o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a případně doplatit pojistné. 

S aplikací OnlinePřiznání je podání daňového přiznání včetně přehledů otázkou pár minut.

Do daňového přiznání autor uvede odměny, které byly vyplaceny formou faktury. V daňovém přiznání mohou uplatnit výdaje dvěma způsoby:

    1. Ve skutečné výši – uvede reálné výdaje. 

Reálnými výdaji se rozumí výdaje, které vznikly v souvislosti s podnikáním, např. náklady na nájem, na vybavení, na materiál a pod. Při reálných výdajích je nutné si uschovávat účtenky a faktury za výdaje. Na základě těch se sečtou výdaje za rok. Např. tatér má náklady na pronájem salonu, režii (elektřina, plyn…), na barvy, materiál. Tyto náklady tvoří jeho výdaje.

Příklad uplatnění reálných výdajů

Tatér si vydělá ročně 500 000 Kč.  Jeho náklady za daný rok jsou 100 000 Kč (za materiál, barvy, …). Ke všem svým nákladům má schované účtenky. Jak je uvede v daňovém přiznání?

 • Do příjmů uvede 500 000 Kč
 • Při uplatnění reálných (skutečných) výdajů uvede 100 000 Kč

Základ daně tvoří 400 000 Kč, daň je 60 000 Kč.

    2. Ve výši 40 % z příjmů – uplatní tzv. paušální výdaje

Pokud autor reálné výdaje nemá, je pro něj vždy výhodné uplatnění paušálních výdajů. Do výdajů uvede částku ve výši 40 % všech příjmů, maximálně 800 000 Kč. Není nutné uschovávat účtenky a faktury, výdaje uplatní paušální částkou. Např. autor článků na blogu, píše z domova a náklady na svoji činnost nemá (a nebo je má nižší, takže je pro něj paušál výhodnější).

Příklad uplatnění paušálních výdajů

Roční výdělek autora, který píše články na blog je 500 000 Kč. Výdaje má minimální (například pouze za licenci na software 10 000 Kč). Proto se rozhodne uplatnit výdaje paušálem. Jak je uvede v daňovém přiznání?

 • Do příjmů uvede 500 000 Kč
 • Při uplatnění paušálních výdajů uvede 200 000 Kč (500 000 x 40 % = 200 000 Kč)
 • Základ daně tvoří 300 000 Kč, daň je 45 000 Kč.

Výdaje paušálem sníží základ daně a výslednou daň. Zdaní se rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok.

Co budete potřebovat ke zpracování daní?

 • přehled autorských honorářů (je fajn mít přehlednou tabulku s uvedením příjmu za rok)
 • účtenky a faktury (pokud budete uplatňovat reálné výdaje)
 • přehled zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění, registrační číslo přidělené Českou správou sociálního zabezpečení.
 • rodné číslo, případně DIČ – pokud podnikáte na základě živnostenského oprávnění.

Zdravotní a sociální pojištění

OSVČ má povinnost podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně i ČSSZ. Přehledy se podávají na předepsaných tiskopisech. 

Na www.OnlinePřiznání.cz vám přehledy aplikace vygeneruje automaticky.

V přehledech autor označí měsíce, v nichž podnikal a uvede celkové zaplacené zálohy na pojistné. Z přehledu vyplyne, jestli vůbec, případně v jaké výši je povinen doplatit pojištění za rok a v jaké výši je povinen platit v dalším roce zálohy na pojištění.

Paušál 

Je potřeba rozlišovat dva druhy paušálu:

 • 40 % – vztahuje se na výši zmíněná autorská práva. Jde o autorský obsah, který je unikátní, jedinečný, který lze považovat za neopakovatelný s původní myšlenkou.
 • 60 % – jedná se o výsledek živnostenské činnosti, ke které máte oprávnění. Může to být např. poskytování  grafických, uměleckých činností, výuky atd. Jde o volné živnosti. Publikace videí, článků, návodů, fotografií a dalšího autorského obsahu nespadá do 60 % paušálu!

Pokud v daňovém přiznání uvedete autorskou činnost pod 60% paušál, může to být kvalifikováno jako neoprávněné snížení základu daně a daně. Následně může být daň doměřena a vyměřeno penále.

Pokud si nejste jisti, jak správně zdanit své příjmy, obraťte se na svého daňového poradce. Pokud žádného zatím nemáte, můžete využít konzultaci s daňovou poradkyní společnosti NeoTax, která vaše příjmy posoudí individuálně. Služby daňového poradce jsou placenou službou, kterou si  můžete objednat zde.

Pokud jste dočetli až sem, máme pro vás dobrou zprávu – se společností NeoTax jsme pro uživatele Pickey domluvili slevu:


Tudy se jde zpět na Pickey.